Živá krv

Laserové ožarovanie krvi patrí k metódam LLLT, ktoré ožarujú krv a krvné zložky laserovým svetlom. LLLT pôsobí veľmi priaznivo na ľudský organizmus, avšak existuje aj niekoľko kontraindikácií.

ZDRAVÉ ČERVENÉ KRVINKY

 • Odtláčajú sa od seba vďaka zápornému potenciálu červených krviniek a cievnych stien. Nadbytok kyselín oberá naše telo o záporný potenciál, teda o elektróny a procesy sa menia.
 • Sú rovnakej veľkosti a tvaru so svetlejším jadrom vo vnútri.
 • Cez kapiláry pretekajú červené krvinky jeden za druhým.
 • Na 700-1000 červených krviniek pripadá približne jedna biela krvinka.
 • Telo vyrába 2,4 mil. červených krviniek za sekundu. Žijú asi 4 mesiace. Tvoria štvrtinu buniek nášho tela. Máme ich 20-30 trilonov /10 na 12/.
 • Ich povrch je 2700-4000metrov štvorcových.

ČERVENÉ KRVINKY V ZHLUKOCH (V RULIČKOCH)

 • Červené krvinky sa začali lepiť vplyvom lipido-proteínových väzieb. A stratou záporného potenciálu vďaka acidóze a nesprávnemu životnému štýlu.
 • Zlepenie sa spája s problémami s mikrocirkuláciou,  s trávením bielkovín, zhoršená výživa všetkých buniek, znížená funkcia krviniek vylučovať odpadové látky ako CO2 a prinášať kyslík, vedie k tomu dehydratácia, čo je vlastne acidóza a nízke pH atď.
 • Zlepené erytrocyty ťažšie prechádzajú cez tenké kapiláry. Srdce musí vyvíjať naviacprácu na rozrušenie lepivých väzieb. O to horšie ak aj vnútorné steny ciev sú zanesené a viskozita krvi nízka, trombocyty sú lepivé a fibrí ak tvorí v tele vlásočnice.
 • Zvýšený stres pre celé telo. Všetky ľudské bunky a orgány trpia takýmto stavom.
Erytrocyty by mali byť rovnaké:
 • veľkosťou
 • tvarom
 • farbou