• bannerset01a3

  BIOquant liečba a prevencia

 • bioquantcouple

Triomed

Prístroj bol navrhnutý na udržiavanie a upevnenie zdravia, ako aj ako doplnková metóda a pomoc pri liečbe a prevencii rôznych patologických stavov stimulovaním pokožky s nízkou intenzitou impulzov (menej ako 0,6 mikrowat/cm2), modulovaným elektromagnetickým žiarením  (EMR) v milimetrovom (mm) pásme.

Tento model prístroja je v prvom rade určený na prevenciu predčasného starnutia tela a pomáha pri liečbe pacientov trpiacich chorobami, ktoré súvisia s vekom.

Zabudovaný generátor mm vĺn poskytuje stimuláciu EMR vo frekvenčnom pásme medzi 40 a 43 GHz (vlnová dĺžka medzi 7,5 a 6,9 mm).

Prístroj sa ľahko obsluhuje, je bezpečný a ľahký a môže byť používaný pacientom nezávisle doma alebo pod lekárskym dozorom v nemocničných alebo ambulantných zariadeniach.

Z hľadiska využívania je prístroj klasifikovaný ako výrobok určený na viacnásobné cyklické použitie.

MECHANIZMUS:

Elektromagnetické vlny v milimetrovom pásme majú nízku schopnosť na prenikanie biologickými tkanivami (0.2-0.6 mm), sú takmer úplne absorbované povrchovými vrstvami pokožky a vodou, hydratovanými bielkovinami a kolagénovými vláknami, ktoré sa v nich nachádzajú a nemajú tepelný účinok. Na bunkovej úrovni elektromagnetické vlny v mm pásme aktivujú metabolizmus prostredníctvom procesov závislých od vápnika. Reakcia tela sa prejaví v pokožke a vnútorných účinkoch, ako aj vo všeobecnej reakcii zameranej na upevnenie prispôsobovania, nastavenia a obrannej kapacity. Liečivé účinky sa dosiahnu cez centrálny a periférny nervový systém, ako aj cez ochranné a regulačné systémy tela. Elektromagnetické vlny v mm pásme tak celkovo regulujú bunkovú biochemickú činnosť a fyziologické funkcie tela.

Vyššie uvedené účinky sa klinicky prejavujú v protizápalovom, analgetickom a protiopuchovom účinku, zlepšenej regenerácii tkanív, zvýšenej nešpecifickej odolnosti tela prostredníctvom stimulácie imunitného systému, zlepšenou systémovou a lokálnou hemodynamikou, normalizovanou reguláciou autonómneho nervového systému a protistresovým pôsobením.

PRE KOHO JE VHODNÝ:

MM terapia sa môže  používať v programoch prevencie (predčasné starnutie osôb v mladom a strednom veku), na doplnkovú liečbu  zhoršenia chronických ochorení a akútnych stavov, ako aj na sekundárnu prevenciu a zdravotnú rehabilitáciu.

POMÁHA PRI LIEČBE:

 • Prechladnutia, chrípka, akútne respiračné infekcie, zníženie celkovej imunity počas zotavovania a rehabilitácie po chorobách: pre nešpecifickú stimuláciu imunitného systému vrátane dosiahnutia celkového povzbudzujúceho účinku;
 • Chronické zlyhávanie srdca  (ischemická choroba srdca, stabilná stenokardia  FC I-IV stenokardia; I.-II. stupeň arteriálnej hypertenzie: arytmia srdcových komôr, supraventrikulárna ektopia na zvýšenie antioxidačnej kapacity svalov, zlepšenie reologických vlastností krvi, stabilizovanie procesov metabolizmu cholesterolu, zníženie intenzity imunitného zápalu, zlepšenie endoteliálnej funkcie, normalizovanie ventilácie pľúc počas telesného cvičenia, vývoj ľahkej periferálnej vazodilatácie,      normalizovanie arteriálneho tlaku krvi a premenlivosti tepu srdca;

 

 • I.-II. stupeň arteriálnej hypertenzie: zníženie vysokého arteriálneho tlaku krvi nastavením sympateticko-adrenálnych a parasympatetických vplyvov na reguláciu funkcie srdca, zlepšenie celkového zdravotného stavu;
 • Organické ochorenia centrálneho nervového systému (ischemická mŕtvica,  skleróza multiplex, vnútorné poranenie mozgu, traumatická encefalopatia): na zlepšenie reologických vlastností krvi, normalizovanie poznávacích a motorických funkcií (zvýšenie presnosti jednoduchých a komplexných senzoricko-motorických činností, zlepšenie duševných a pamäťových funkcií, zlepšenie zaostrovania pozornosti), zvýšenie trvania nervového procesu a obnova vodivosti nervov;
 • Mozgová cirkulačná nedostatočnosť a mierna a stredná discirkulačná encefalopatia: na zmenšenie bolesti hlavy, závratov a hučania v ušiach, zníženie vysokého arteriálneho tlaku krvi, zmiernenie fokálnych neurologických symptómov (pyramidálny, mozgový, Parkinsonov syndróm) a duševných porúch. Má najmä pozitívny vplyv na spánok, emócie a stav vyšších kôrových funkcií;
 • Problémy s cievami v dolných končatinách (chronická žilná nedostatočnosť, kŕčové žily, potrombotický syndróm): na zlepšenie lokálnej mikrocirkulácie zvýšením priepustnosti krvných kapilár, zlepšenie reologických vlastností krvi a zintenzívnenie regionálneho lymfatického a krvného prúdenia;
 • Chronické zápalové ochorenia dýchacích ciest (chronická bronchitída, chronická obštrukčná choroba pľúc, astma): na zlepšenie priepustnosti priedušiek, normalizovanie metabolickej činnosti, stabilizovanie membrán fagocytovaných neutrofilov, zníženie intenzity peroxidácie tukov, zníženie nešpecifickej hyperaktivity priedušiek, zlepšenie funkcií vonkajšieho dýchania, aktivovanie odvodu     prieduškového hlienu, zníženie frekvencie záchvatov kašľa;
 • Chronické ochorenia chrbtice a kĺbov (degeneračné ochorenia chrbtice, osteoartróza, spondylartróza): na zlepšenie mobility chrbtice, zväčšenie amplitúdy aktívnych pohybov v kĺboch (lokomotorické funkcie) zmenšenie opuchov a zmiernenie syndrómu bolesti;
 • Vredy dvanástnika: na zmiernenie syndrómu bolesti a dyspeptických ťažkostí, urýchlenie hojenia hnisavých rán, zmiernenie psychoemocionálnych problémov;
 • Diabetická polyneuropatia: na zmenšenie závažnosti syndrómu bolesti a pocitu strnulosti a pálenia, zmiernenie porúch vnímania, zlepšenie mikrocirkulácie, pomoc s psychoemocionálnymi problémami;
 • Klimakterický syndróm: na zníženie frekvencie a intenzity návalov horúčosti, potenia, bolestí hlavy a porúch spánku, zvýšenie fyzického výkonu, normalizovanie oxidačného stavu, arteriálneho tlaku krvi a emocionálneho stavu;
 • Chronická prostatitída: na zmiernenie bolesti, zmenšenie zápalu, normalizovanie močenia, obnovenie erekcie a kopulatívnej funkcie, zmiernenie psychoemocionálnych problémov
 • Ľahká depresia: na mierny sedatívny a protistresový účinok, na zníženie podráždenosti a psychoemocionálneho trápenia, na nápravu porúch spánku a na zlepšenie nálady.