• bannerset01a3

    BIOquant liečba a prevencia

  • bioquantcouple

Novinky v liečbe vysokého krvného tlaku

Liečba vysokého krvného tlaku

Laserové ožarovanie krvi je celosvetovo známa metóda, ktorá sa úspešne využíva aj v nemocniciach na liečbu aterosklerózy, vysokého krvného tlaku, vysokého cholesterolu atď.

Na trhu existuje niekoľko prístrojov, ale len jediný z nich je patentovaný a vyrábaný Slovenskou spoločnosťou. Preto sme oslovili práve ich, aby nám objasnilii účinok a mechanizmus a rozdiely.

Liečba vysokého krvného tlaku, ako pri nej postupovať

Rozhovor s pánom  Ing. Františkom Kokošom, riaditeľom Yalong Trade s.r.o.

Prečo máme vysoký krvný tlak?

Liečba patrí do rúk lekára, ale to neznamená, že všetko vyriešia len lieky. Prevažná väčšina z nás sa k vysokému tlaku dopracovala vlastným pričinením a v každej kardiologickej ambulancii nájdete doporučenia,  ktoré by ste mali rešpektovať a čoho sa vystríhať a čo by ste mali robiť. Robiť všetko to, čo sa tam doporučuje je len chytanie ryby za chvost, lebo keď to vidíte v kardiologickej ambulancii ako pacient, tak potom je už ochorenie zrejme rozvinuté.  Ak by ste tieto doporučenia rešpektovali odmlada, vaša hypertenzia by sa nemusela dostať až do takého štádia v akom sa dnes nachádza, alebo by ste ju nemali vôbec.

Ako znížiť môj vysoký tlak?

Náprava stavy je zložitá a len kombinácia liekov, pohybu, zdravého životného štýlu ako i doplnových metód, ktoré podporujú normalizáciu krvného tlaku prináša výsledky. V každom prípade však musíte urobiť všetko preto, aby sa Váš tlak držal v normálnych medziach, inak  zvýšený tlak logicky namáha viac srdce, zvýšený tlak namáha aj cievne steny a keďže cievy prekrvujú orgány a nachádzajú sa aj v každom orgáne, tak sa to prenáša aj do ovplyvňovania stavu všetkých orgánov. Hrubnú steny srdca aj steny ciev. Váš zdravotný stav sa pod vplyvom pretvávajúcej hypertenzie bude a zákonite sa musí zhoršovať.

Ako pomáha laserové ožarovanie krvi pri hypertenzii?

Laserové ožarovanie krvi je jednou z metód, ktorá môže pri hypertenzii pomôcť, ak následky ochorenia nie sú ešte trvalé. Napriek stavu rozvoja ochorenia, zlepšenie vlastností krvi, ktoré laserové ožarovanie krvi prináša môže byť prínosom v akoľkovek stave a štádiu rozvoja hypertenzie. Významnejšie zlepšenia  môžu nastať, ak dlhodobe máte tlak pod hranicou 130/80. Také hodnoty odľahčujú srdce, cievy a všetky vnútorné orgány cítia úľavu a zhrubnuté tkanivá sa odľahčia od námahy. Laserové ožarovanie krvi je celosvetovo známa metóda, ktorá sa úspešne využíva vo svete na liečbu srdcovo a mozgovocievnych ochorení ako aterosklerózy, vysokého krvného tlaku, vysokého zlého cholesterol LDL, triglyceridov atď.

Ako sa líši BIOquant, váš patentovaný laser od iných?

Na trhu existuje viacero podobných prístrojov ako nami vyrábaný prístroj BIOquant, ale aj keď zdanlivo sú rovnaké, napr. používajú 650nm laserové diódy ( niektoré ani nepoužívajú laserové diódy), ale líšia sa aj o ten faktor, ktorý lieči a ktorý prichádza do interakcie s bunkami človeka a to svetlom a jeho vlastnosťami. Ak by ste chceli robiť porovnanie na základe výsledkov, parametrov, dokumentácie takýchto prístrojov tak zistíte, že prevažná väčšina má menšie , väčšie, alebo až významné nedostatky v mnohých oblastiach a z porovnávania by ste museli vylúčiť prevažnú väčšinu zariadení pre ich rôzne nedostatky.

Nami vyrábaný prístroj sa volá BIOquant ™ a sme jeho výrobca. Jeho nosový aplikátor je vyrábaný slovenskou firmou podľa patentu, ktorý vlastní naša firma.

Čo je bioquant?

BIOquant je zdravotnícka pomôcka, ktorú vyrábame. Sme držiteľom patentovov, certifikátov, obchodných známok, know how na výrobu, ako aj celej technológie. Naše laserové svetlo, ktoré vychádza cez náš aplikátor, ktorý sme preverili desiatkami tisíc predaných prístrojov dlhé roky, poskytuje účinky svetla, ako máme teraz. Pritom na vylepšovaní vlastností svetla stále pracujeme, lebo nie je svetlo ako svetlo. Snažíme sa, aby účinok na ľudské zdravie bol optimálny. Pokiaľ svetlo nie je nastavené správne, môže byť menej účinné, alebo vyvolávať silnejšie až nežiadúce účinky. Preto aj spôsob použitia a vlastnosti svetla musia byť zladené a zákazník by mal s prístrojom dostávať všetky potrebné informácie o tom, ako postupovať, čo môže pociťovať, čo má kedy robiť. Takmer u všetkých konkurenčných produktov zákazník tieto informácie s produktom nedostáva. Problémom pre zákazníkov je aj servis obdobných prístrojov. Tieto prístroje, pretože sa používajú dennodenne sa aj kazia  preto ich servis je nutnosťou, ktorá musí byť zaistená na profesionálnej úrovni či už ide o servis v záruke ale aj pozáručný servis. My prístroje opravujeme našim technikom, alebo ich vymieňame kus za kus. Väčšinou sa zákazníkovi vracia opravený resp. Vymenený prístroj do 7 dní.

Aký je mechanizmus bioquantu?

Bioquant funguje na báze laserového svetla, ktoré sa aplikuje do nosovej dutiny. Ožaruje v nej sieť kapilár a svetlo preniká do krvi, čím ožaruje aj  krvinky cirkulujúce v krvi. V konečnom dôsledku,  účinkov dokumentovaných výskumom je veľmi veľa, niektoré nastávajú skôr, niektoré sa prejavia neskôr.  Ide o nápravné a normalizačné procesy ako napr. procesy  aktivácie enzýmov ( cytochróm C ), absorbcia hemoglobínom,  ktoré sú potrebné na zlepšenie viskozity a reológie krvi a následné rozpúšťanie nánosov na cievach ( ktoré sú dôsledkom aterosklerózy), zároveň upravuje funkciu červených krviniek a zlepšuje  prenos látok transportovaných na ich povrchu, ďalej pôsobí na biele krvinky, zlepšuje sa v nich tvorba energie, čím sa ovplyvňuje napr. imunita atď.

Teda je to prístroj na všetko?

Nie, nie je. Nepatrí do kategórie zázračných prístrojov, ktoré dokážu všetko. Je to prístroj na báze fyziky, interakcií elektromagnetického vlnenia určitej vlnovej dĺžky alebo svetla určitých vlastností so živými ľudskými tkanivami a bunkami. Bunky krvi majú vplyv na všetky ostatné bunky v tele preto sú účinky tak rozsiahle.  Dokáže to, čo sme opísali a ostatné sú sekundárne a terciárne následky.... Príčina a následok, príčina a následok....Tak by sme ho teda ako prístroj na všetko nenazvali.

Krv je zrkadlom zdravia. A BIOquant upravuje krv a krvnú reológiu. V krvi sa nachádzajú mnohé látky ako červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky, cholesterol, glukóza, tuky teda lipidy atď. Bioquant teda pôsobí na všetky tieto zložky a výsledkom je normalizačný účinok cez pôsobenie krvi na celý organizmus.

Aké ochorenia lieči?

Prístroj je určený na liečbu srdcovocievnych a mozgovocievnych ochorení.  Je liečbou aj na  hypertenziu, ale pacientom vždy odporúčame užívať lieky pod dozorom lekárov. Pacient nemá sám redukovať lieky, hoci sa mu tlak upravil. Pacient sa však má zamyslieť nad svojim stavom, ak sa mu tlak napriek liekom a aj bioquantu neupravil. Vtedy na jeho stav nestačia lieky ani za podpory a účinkov prístroja BIOquant. Vtedy je potrebné ísť za lekárom a správne nastaviť liečbu, aby výsledkom bol naozaj normálny tlak krvi. Ak sa toto dosiahne dlhodobo tak potom je možné aj zlepšovanie dovtedy spôsobených následkov hypertenzie a BIOquant bude vždy pomáhať týmto ozdravným a normalizačným procesom.

Zaujímalo by ma,  aké máte skúsenosti s prístrojom a koľko ste ich už predali?

Predali sme viacej ako 30 000 bioquantov a záujem stále narastá. Spolupracujeme buď my, alebo naši partneri s mnohými lekármi od pediatrov, kardiológov, alergológov, až po obvodných lekárov. Každý kto nám vrátil prístroj na opravu nám povie, aby sme mu prístroj vrátili do niekoľkých dní, lebo si už naňho zvykol. Tí, ktorí ho používajú pravidelne sa ho nechcú vzdať a to nás veľmi teší. Vtedy sa obvykle dozvedáme ako veľmi im prístroj pomáha. Pretože ľuďom sa veľmi nechce informovať, keď prístroj funguje a pomáha.

Záverom prajem všetkým hypertonikom aby si našli na seba trochu času a nastavili sa do bodu kedy ich tlak bude pod 130 / 80 a vtedy už môže nastávať zlepšovanie ich zdravotného stavu najmä ak boli účinkom hypertenzie vystavení dlhodobo. Ak tak neurobia ich riziko hemoragickej mozgovej príhody bude veľmi vysoké. Nie je príjemné ostať na lôžku odkázaný len na pomoc, obsluhu a opateru iných až nakoniec skončiť s bolesťami a preležaninami.  S prístrojom BIOquant im liečba hypertenzie pojde lepšie. Každá aplikácia im bude pomáhať.

Veľa zdravia Vám praje naša spoločnosť Yalong Trade.