• bannerset01a3

    BIOquant liečba a prevencia

  • bioquantcouple

BIOquant

Čo je Bioquant? BIOquant® je zdravotnícka pomôcka vyrábaná výrobcom Yalong Trade s.r.o. Od 4. 10. 2013 sme výrobcom so sídlom v SR. Sme OBL výrobcom zdravotníckych pomôcok triedy IIa BIOquant® N a BIOquant® PROFI, ktoré boli riadne zaregistrované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 7. 10. 2013. Ako slovenský výrobca sme uvedení v európskej databanke EUDAMED.

Prvý model s názvom BIOquant® je zdravotnícka pomôcka registrovaná v Nemecku a evidovaná na Slovensku v ŠÚKL (Štátny ústav kontroly liečiv v Bratislave). BIOquant® bol testovaný dlhé roky lekármi a jeho liečebné efekty sú potvrdené skúsenosťami a klinickými štúdiami zo sveta aj zo Slovenska. Jeho predaj prebieha v EÚ od roku 2008 a predalo sa približne 10 tisíc kusov prístroja do celého sveta. Prístroj je vybavený patentovaným nosovým aplikátorom s veľkým priemerom optiky, za účelom zníženia koncentrácie energie na výstupe z aplikátora pri zachovaní výkonu svetla z prístroja a vytvorenie viacero druhov organizácie a vlastností svetla. Svetlo z optiky prístroja vytvára špecifický obraz a nie je to len lineárne polarizované svetlo.

Výskumy laserového ožarovania krvi trvajú už viac ako 30 rokov a BIOquant® predstavuje unikátny prístroj kombinujúci vysokú účinnosť laserového ožarovania krvi s jednoduchosťou metódy vnútronosovej aplikácie s najvyššou možnou efektívnosťou. Je založený na laserovom svetle, ktoré ožaruje nosnú dutinu, podlebečnú oblasť a nervové zakončenia v tejto oblasti. Efektívnosť metodiky BIOquantu® je porovnateľná s vnútrožilovým ožarovaním krvi, ale svojou neinvazívnosťou umožňuje oveľa viac aplikácií, a tým má aj oveľa väčší efekt na krv a jej komponenty.

BIOquant® NBIOquant® PROFI

BIOquant® N a BIOquant® PROFI sú nové modely s novými funkciami.

BIOquant® N je určený na intranazálne aplikácie s možnosťou použitia dvoch nosových aplikátorov súčasne. BIOquant® PROFI, okrem rovnakej funkcie ako má BIOquant® N, má aj 10 laserových diód v telese prístroja na ožarovanie zápästia ľavej ruky, a tým aj krvi prúdiacej v cievach zápästia. 10 diód je použitých preto, aby sa maximalizoval účinok laserového svetla na krv.

Dôvody výberu nosovej dutiny ako vhodného miesta pre ožarovanie laserovým svetlom: V nosovej dutine je veľké množstvo ciev s bohatým a relatívne pomalým prietokom krvi. Počas doby aplikácie sa laserovým svetlom ožiari celý objem krvi cirkulujúcej v tele.

Dôvody výberu zápästia pre ožarovanie krvi laserovým svetlom: Na zápästí sa nachádza radiálna tepna (arteria radialis) a viacero ďalších dôležitých ciev. Tepnami prúdi krv do ruky a žilami sa vracia späť práve oblasťou zápästia z vnútornej strany ruky.

Podali sme dva nové patenty na vylepšenie vlastností svetla a po ich prijatí sa riešenia zapracujú do ďalších modelov prístrojov, nakoľko práve liečivé svetlo z týchto prístrojov je to najdôležitejšie.

BIOquant® je...

Prístroj je určený na laserové ožarovanie krvi, zlepšenie reologických vlastností krvi a celkového zdravotného stavu človeka. Prístroj zlepšuje viskozitu krvi a profil lipidov, kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne ochorenia v spojení so zlepšeniami reologických vlastností krvi. Prístroj je možné využívať na preventívne a liečebné účely v zdravotníckych zariadeniach ako aj v domácom prostredí. Využitie prístroja na účely prevencie rozvoja ochorení (profylaxie) a na liečbu je možné len za podmienok presného dodržania inštrukcií v návode na použitie.

‣ registrované medicínske zariadenie podľa 93/42/EEC ai.
‣ zariadenie založené na červenom laserovom svetle vlnovej dĺžky 650nm
‣ ožaruje nosovú dutinu a podlebečnú oblasť alebo oblasť vnútorného zápästia ľavej ruky (len PROFI prístroj)
‣ ožaruje krv cirkulujúcu v cievach v tejto oblasti
‣ ožaruje nervové zakončenia v tejto oblasti
‣ vhodný ako liečba aj prevencia
‣ určený pre celú rodinu, pre zdravých aj chorých, mladých aj starých
‣ neinvazívny, vhodný pre domáce použitie, ale aj použitie v nemocniciach
‣ certifikovaný medicínsky prístroj
‣ predmetom rozsiahlych klinických štúdií

Certifikáty a klinické štúdie:

Certifikáty, dokumentácia, klinické hodnotenie a klinické štúdie sú dostupné na vyžiadanie v centrále spoločnosti.

Úplné, podrobné a veľmi detailné informácie o BIOquante aj so štúdiami a skúsenosťami lekárov a pacientov nájdete na stránke bioquant.sk. Vyhradzujeme si právo vykonávania zmien v súlade s aktuálnym stavom dokumentácie a skúsenosťami zákazníkov a užívateľov.