Kordyceps huba s nespočetnými účinkami na zdravie človeka

Kordyceps, najstrašidelnejšia huba na svete, ale zároveň  huba s nespočetnými účinkami na zdravie človeka

Kordyceps nepriateľ hmyzu a článkonožcov

Zoznámte sa. Kordyceps. Huba, ktorá infikuje hmyz a článkonožce.  Avšak nie je to obyčajná huba. Je špeciálna. Napadne hostiteľa, nahradí jeho tkanivá a jeho klíčky a stonky rastú z jeho tela. Tieto stonky uvoľňujú spóry do vzduchu a napádajú ďaľších hostiteľov.  Čo je ešte zaujímavé je to, že existujú mnohé druhy kordycepsov a každý z nich napáda jeden druh hmyzu, alebo článkonožcov.

Dole na obrázku vidíte kordyceps, ako napadol mravce

Upozornenie: Kordyceps na Slovensku sa radí medzi výživové doplnky a je potrebné dodržiavať dávkovanie na obale. V Číne sa radí medzi liečivo a na liečbu sa používajú vyššie dávky. Vždy postupujte podľa etikety na obale daného výrobku.

Kordyceps sinensis zázračná huba pre ľudí

Kordyceps sinensis je najviac preskúmaný druh kordycepsu a je používaný v Čínskej tradičnej medicíne na liečbu mnohých ochorení. Kordyceps zlepšuje efektívnejšie využitie kyslíka v organizme, čím zlepšuje výkon a vytrvalosť.

Kordyceps zlepšuje dýchanie

Kordyceps zlepšuje symptómy mnohých dýchacích ochorení ako chronická bronchitída a astma. Hlavný mechanizmus je maximálne a efektívne využitie kyslíka vo všetkých bunkách, ktoré prináša pravidelná konzumácia kordycepsu. Niektoré štúdie z Hong Kongu preukázali zvýšenie absorpcie kyslíka bunkami o viac ako 40%.

Kordyceps je vynikajúci pre srdce

Niektoré štúdie preukázali, že pravidelnou konzumáciou kordycepsu dochádza k zlepšeniu srdcového rytmu a srdcovej arytmie.

Kordyceps znižuje LDL (zlý) cholesterol a triglyceridy (tuky)

Niektoré ďalšie štúdiez Číny a Hong Kong dokázali, že u pacientov, ktorí 4 mesiace denne konzumovali kordyceps sa znížil celkový cholesterol o 10-21%, triglyceridy o 9-26% a zvýšil sa HDL cholesterol o 27-30%.

Kordyceps pomáha pacientom s ochoreniami pečene

Pečeň je veľmi dôležitý orgn, ktorý filtuje všetky krvné zložky a tekutiny. Bez zdravej pečene nemôžeme dlhodobo existovať. Preto starostlivosť o pečeň nesmieme zanedbávať. Kordyceps zlepšuje funkcie pečene, pomáha pri ochoreniach ako hepatitída a cirhóza pečene.

Kordyceps zmenšuje veľkosť nádorov

Niekoľko štúdií z Číny a Japonska preukázali zmenšovanie nádorov. Počas štúdie pacienti konzumovali 6g Kordycepsu denne. V prvej štúdií u pacientov s rakovinou pľúc sa kombinoval kordyceps a chemoterapia a nádory sa zmenšili u 46% pacientov. U ďalších štúdiách na myšiach bol kordyceps aplikovaný injekčne a nádory sa zmenšili u 80% myší. Výskumníci pripisujú tieto účinky zlepšeniu imunity, pretože kordyceps zvyšuje aktivitu NK buniek. To sú bunky, ktoré bojujú s infekciami a aj s nádormi. Počas ďalších štúdií výskumníci preukázali zvýšenie aktivity NK buniek u zdravých ľudí o 74%, u pacientov s leukémiou o 400% a ťiež u pacientov s melanómom.

Teraz AKCIA: Kúpiť tu