Srdcový infarkt

BIOquant a srdcový infarkt

Preštudujte si prístroj BIOquant, ktorý je používaný už dlhé roky lekármi pri liečbe hypertenzie, ateroskleróze a slúži nie len ako liečba, ale aj prevencia srdcovo-cievnych a mozgovo-cievnych ochorení vrátane srdcového infarktu a mozgovej porážky.

Aj vy ste už prekonali srdcový infarkt a lekár nad vami zdvihol varovný prst, že musíme vo svojom živote niečo zmeniť? Tak tento článok je určený práve pre vás.

Srdce potrebuje neustály prísun kyslíka ako každý iný sval, aby mohlo správne fungovať. Dve veľké koronárne artérie (srdcové tepny) prinášajú okysličenú krv do srdca. Ak sa jedna z týchto tepien upchá a zablokuje, srdce trpí nedostatkom kyslíka a vzniká srdcová ischémia (nedokrvenie). Ak srdcová ischémia trvá dlho, tkanivo začne odumierať a dochádza k srdcovému infarktu, teda sa to aj nazýva smrť srdcového svalu.

Srdcový infarkt vzniká počas niekoľkých hodín. Ak pocítite bolesť na hrudi, problémy s dýchaním, zvracanie, alebo závrate, zavolajte si záchranku.

Mnohé srdcové infarkty sú spôsobené aterosklerózou, kôrnatením tepien. Je to nahromadenie plaku na stenách tepien. Typickým dôvodom na infakrt je zablokovanie prúdenia krvi cez srdcovú tepnu. Ateroskleróza (plak na stenách) nie je priamou príčinou infarktu, ale náhly vznik krvnej zrazeniny, ktorá sa zachytí na plak a zablokuje zúženú tepnu.

Srdcové infarkty sú spôsobené hlavne zlou živitosprávou a sú časté u pacientov, ktorí trpia na vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, obezitou a nadmerným stresom.

Už pri prvom náznaku je potrebné zmeniť životosprávu, začať komzumovať nízko-tučné jedlá,  zaradiť viacej športu a oddychu na čerstvom vzduchu a začať pracovať na získaní normálnej váhy.