bioquant a ateroskleróza bioquant a ateroskleroza bioquant a kornatenie tepien

Ateroskleróza

BIOquant a ateroskleróza

Ateroskleróza je ochorenie, pri ktorom BIOquant dokáže zlepšiť elasticitu ciev a zlepšiť rozpúšťanie a odnos nánosov uložených na vnutoných stenách. Ateroskleróza teda kôrnatenie tepien trápi veľké množstvo populácie. Kvôli tomuto ochoreniu vznikajú ďalšie srdcovo-cievne a mozgovo-cievne ochorenia ako vysoký krvný tlak, infarkty a porážky.

Ateroskleróza môže vzniknúť kdekoľvek, v každej tepne. Zlou stravou a životosprávou dochádza k usádzaniu nánosov na stenách tepny a tým sa tepna zanáša a môže dôjsť k jej upchatiu. Môže k tomu dôjsť v oblasti srdca, alebo aj v oblasti mozgu. Ak táto cieva sa upchá v oblasti srdca, dochádza k srdcovému infarktu. Ak v oblasti mozgu, dôchádza k mozgovej príhode.

Rokmi nánosy na stene tepny pribúdajú a tepna sa stane menej elastickou a priechod krvi je viac a viac sťažený, čo zvyšuje aj tlak. Tieto nánosy je potrebné odstrániť.

BIOquant je pomôcka, ktorá aktivuje enzými, ktoré rozpúšťajú tieto nánosy (cholesterol, triglyceridy a iné zložky) a zlepšuje priechodnosť a elasticitu tepien. Pravidelné používanie BIOquantu vedie k zníženiu zlého cholesterol a tukov, čo znižuje tvorbu nánosov na stenách tepien.

Nádherné video, ako vzniká ateroskleróza v anglickom jazyku

https://www.youtube.com/watch?v=fLonh7ZesKs