Kniha BIOquant®

BIOquant kniha už v ponuke:

Kniha BIOquant je jednou z mála kníh na Slovensku, ktoré opisujú metodiku laserového ožarovania krvi. Kniha opisuje ako laserové ožarovanie krvi funguje, na aké diagnózy zaberá a pre koho je prístroj určený.

Kniha bola napísaná na základe skúseností zo sveta a našej dokumentácie, aby sme vám prinieslikomplexný prehľad a vysvetlenia pre pochopenie metódy laserového ožarovania krvi a účinkov našich zdravotníckych pomôcok. Aby sme ju mohli spracovať čo najlepšie, navštívili sme viacero laserových kongresov, kde sa problematike venujú najlepší odborníci zo sveta.

Táto kniha všeobecným spôsobom, ale konkrétnymi príkladmi a štúdiami,sumarizuje informácie zo sveta v oblasti laserov a ich svetla, ožarovania krvi laserom a analyzujeprístroj BIOquant®.

Motto: "BIOquant® polovodičová laserová terapia - laserové ožarovanie krvi dostupné pre každého a kdekoľvek"

Úlohou knihy je:

  • objasniť, ako metóda funguje,
  • vysvetliť, prečo zaberá na veľké množstvo diagnóz,
  • priblížiť mechanizmy účinku a efektívnosť pozorovanú vo svete.

Je určená pre všetkých, ktorí BIOquant® už používajú alebo by chceli používať a chcú zistiť možnosti jeho využitia. Lekári môžu BIOquant® používať aj intenzívnejšie ako užívatelia, ktorí nie sú pod lekárskym dohľadom, podľa návodu na použitie.

Spôsob použitia BIOquantu® a jeho aplikácia cez nosovú dutinu dáva predpoklad zlepšenia stavu organizmučloveka upravením vlastností krvi, čo vedie následne k zlepšeniu zdravotného stavu všetkých orgánov ľudského tela, spomaleniu procesu rozvíjajúcich sa ochorení, zlepšeniu priebehu ochorení, stabilizácii ochorení a k vyliečeniu ochorení.

Maximáne povolené dávkovanie svetla z prístroja BIOquant je 2x denne 5 mW. BIOquant® pri používaní podľa návodu je účinný a neškodný prostriedok k vášmu zdraviu.

 

Obsah

1. Úvod do laserovej terapie.............................................................6

1.1 Svetlo a definície pojmov...............................................................8

1.2 Biostimulácia..................................................................................12

1.3 LLLT a ATP.....................................................................................14

1.4 Ďalšie priaznivé účinky laseru....................................................15

1.5 Klinické použitie LLLT................................................................. 17

1.6 LLLT a akupunktúra.....................................................................19

1.7 LLLT a fyzioterapia.......................................................................20

2. Laserové ožarovanie krvi a definície pojmov......................... 21

2.1 Mechanizmus účinku laserového ožarovania krvi..................24

2.2 Účinky laserového ožarovania krvi publikované

v odborných časopisoch...............................................................25

3. BIOquant

3.1 Účel určenia BIOquantu............................................................... 27

3.2 Oblasti použitia BIOquantu a jeho účinky................................ 27

3.3 Čítajte pred prvým použitím.......................................................28

3.4 Ako BIOquant® funguje................................................................28

3.5 Voľba intenzity a použitie............................................................29

3.6 Účinky BIOquantu........................................................................33

3.7 Indikácie.........................................................................................34

3.8 Kontraindikácie a intolerancie, výstrahy...................................34

3.9 Čo treba mať na pamäti................................................................35

3.10 Často kladené otázky....................................................................36

3.11 Reakcie pozorované pri laserovej terapii

spracované výrobcom...................................................................48

4. Využitie Laserového ožarovania krvi

BIOquantom a LLLT všeobecne................................................49

Terminológia.............................................................................................62

Bibliografia................................................................................................78

Užitočné webstránky...............................................................................80

Zhrnutie

Existujú 2 typy laserov: medicínsky a kozmetický laser.

Kozmetické lasery slúžia sa skrášľovanie, t.j. lasery na odstraňovanie vrások, lasery na depiláciu, lasery na liečbu akné atď. Aplikácia je povrchové ožarovanie pokožky.

Medicínske lasery slúžia na liečbu a prevenciu ochorení. Medzi najefektívnejšie metódy patria ožarovanie nosnej dutiny a vnútrožilové ožarovanie.