Spôsoby

Spôsoby detoxikácie organizmu:

  1. BIOquant® - laserové ožarovanie krvi
  2. Zdravá výživa - 70% zásaditej stravy
  3. Zdravá voda v dostatočnom množstve
  4. Pohyb
  5. Redukcia stresu
  6. Redukcia nepriaznivých návykov
  7. Detoxikačná vanička
  8. Detoxikačné náplasti

Ionizačná detoxikácia je založená na elektrolýze a podporuje prirodzenú detoxikáciu, ktorá telu umožňuje upevniť zdravie. Detoxikácia je založená na bio energetickej stimulácii rôznych tkanív, orgánov a systémov, ktoré potom môžu lepšie vykonávať svoju detoxikačnú funkciu. Táto stimulácia pomáha obnoviť rovnováhu, ktorá zase pomôže upevniť naše zdravie. Elektrolýza v kúpeli spôsobuje uvoľňovanie rôznych substancií v dôsledku štiepenia molekúl vody. Tie sa premiestňujú k elektródam, alebo sú nimi vylučované a prebieha rozklad a transformácia látok.Tá spôsobí zrážanie čiastočiek vo vode a zmení farbu vody ( závisí na kvalite použitej vody – voda sa  zafarbí typicky odpovedajúco jej mineralógii. Farba vody po aplikácii má dve zložky - z prirodzenej mineralizácie vody a z vášho tela. Pokiaľ prirodzená farba fašej vody v detox prístroji je napr. svetlopivová a po aplikácii máte inú farbu, treba sa detoxikovať kým nedosiahnete svetlopivovú farbu. Treba dodržať návod na použitie. Preto občasné použitie detoxikačných náplastí je indikátorom, či už ste detoxikovaní alebo treba v tom pokračovať. Náplasti u detoxikovaného človeka sú svetlé.

Bioenergetické prúdenie vyvolané v tele má stimulujúci účinok na mikrocirkuláciu, môže pomôcť odstrániť prekážky a podporiť činnosť tkanív, orgánov a systémových funkcií. Elektrolýza spôsobuje zrážanie čiastočiek rozpustených vo vode rovnako ako tých, ktoré prechádzajú kožou  pórmi nôh (resp. rúk) ponorených vo vaničke. Voda sa vďaka svojmu obsahu iónových roztokov rôznych solí a minerálov  a pôsobeniu elektrického poľa zionizuje. Nohy sa nachádzajú buď v kladne nabitých iónoch alebo záporne nabitých iónoch vo vaničke podľa zvoleného programu. Záporne nabitá voda zvyšuje obsah katiónov v roztoku s nohami a pH tela a kladne nabitá voda má dezinfekčné a sterilizačné účinky a má nízke pH. Náramkom na ruke alebo medzi prstami preteká do vody meniaci sa prúd s posunutou jednosmernou zložkou. V kanáloch ktorými tečie  ako sú cievy a nervové dráhy vyvoláva stimulácie podporujúce detoxikáciu.

Elektromagnetické pole ale aj prúd je zachytávané telovými tekutinami a šíri sa do celého tela. Mnohé reflexné zóny na nohách (resp. rukách) sú vo vaničke stimulované elektromagnetickou energiou a tieto stimuly sa prenášajú do rôznych orgánov a systémov. Výsledkom je uvoľnenie usadenín a odpadových látok v tele a prirodzená stimulácia orgánov, ktoré majú na starosti odvodňovanie a vylučovanie.

Detoxikácia sa použitím vaničky alebo náplastí len štartuje. Používajte kombinácie opatrení z úvodu článku, by ste dosiahli očistu organizmu čo najskôr a efektívne.