Vývoj

HLAVNÁ STRÁNKA NA BIOLAMPU BIOGENE II

Na vývoji riešenia BIOgene II sme pracovali dlhú dobu. Niekoľko rokov sme sa zúčastňovali kongresov predovšetkým o laseroch, študovali riešenia, teóriu a snažili sa pochopiť svetlo, jeho vlastnosti a interakcie s hmotou alebo živými tkanivami.

Pre ohromnú zložitosť problematiky mnohé veci sú stále tajomstvom, ale niektoré sú už veľmi pekne preskúmané. Naša kniha liečba svetlom mnohé naznačuje.

Stále trváme na tom, že nie je svetlo ako svetlo a svetlo je to čo lieči, preto sme študovali a študujeme metódy ako formovať svetlo a jeho vlastnosti a dosiahnuť viac ako sa dá bežným svetlom.  Výskumy preuzkazujú až 5 násobné rozdiely v účinnosti u toho istého, ale inak organizovaného svetla. To zase umožňuje znižovanie dávok svetla alebo skracovania doby aplikácie.

Prvé riešenie BIOgene biolampy sme zložili z LED diód štyroch farieb. Výsledok bol veľmi slabý a takmer žiadne vplyvy na  ľudí.

Ak sme pridali  polarizačné fólie na čelnú stranu, dokonca sme testovali rôzne druhy fólií, stratili sme významnú časť svetla a výsledok nebol lepší. Testovali sme aj lineárne aj kruhovopolarizované svetlo vravo či vľavo.

Nakoniec sme sa odhodlali prejsť k úplne novej koncepcii, ktorá je v štádiu prípravy patentu a čiastočne je zabudovaná v riešení, ktoré ponúkame.

Našou výhodou oproti klasickému riešeniu biolámp je podstatne vyšší výkon na danej farbe svetla v tolerancii vlnových dĺžok +/-10nm, teda svetlo pomer intenzity svetla   k šírke pásma vlnových dĺžok je vysoký.

Aj preto sme vylúčili z prístroja batérie a zvýšili výkon LED  diód.  Do malého priestoru sme nainštalovali veľké množstvo diód. Prvé prevedenie s batériami nás len presvedčilo, že toto nie je správna cesta ak chceme efekt tak k tomu treba primeraný výkon.

Máme zatiaľ 4 farby svetiel v jednom balení prístroja. ich počet neskôr môžme  zvýšiť a môžme mať k dispozícii na výber viac farieb aj s ďalšími účinkami.

Pracujeme aj so systémom zrkadiel na usmernenie energie na zníženie strát svetla a zvýšenie efektívnosti usporiadania vlastnosti svetla.

Podali sme prihlášku na registráciu ochrannej známky BIOgene do Alicante a pracujeme na patente.

Už čoskoro budú BIOgene II hlavice produkovať lineárne polarizované svetlo v jednom alebo v dvoch smeroch kmitov s konštantnými fázovými posunmi  a teda s rotáciou elektromagnetického poľa vpravo, vľavo, kruhovo, elipticky a budú to modely BGII L ako linear, BGII ER – ako eliptical right, BGII EL – eliptical left, pričom pod eliptický tvar  zaraďujeme aj kruhový tvar. Uvedené bude spojené s čiastočnými stratami svetelnej energie a zvýšením stupňa organizovanosti svetla. Riešenia už testujeme.

Dnešná podoba BG II poskytuje to, čo vaša pokožka potrebuje a po čom túži. Ale je to viac. Prístroj pomáha pri hojení rán, stav sa rýchlo a významne zlepšuje ale aj to preukazuje, čo sme cítili, že to musí nastať, nakoľko BG II je to dobré a výkonné riešenie.

Biolampa Biogene je teda slovenskou biolampu s jedinečnými účinkami.

Yalong Trade tím.