Porovnanie biolámp

Biolampy a ich mechanizmus účinku – prečo účinkujú na toľko diagnóz?

Biolampy sú fototerapeutické prístroje, využívajúce svetlo na liečbu mnohých ochorení. Svetlo preniká cez pokožku do tkanív, kde sa absorbuje a tak pomáha telu odstraňovať rozličné problémy.

Existuje mnoho biolámp rozdielnych parametrov a vlastností. Zákazník si ako prvé všimne farbu svetla. Klasické biolampy so „žltým“ svetlom s polarizátorom vytvárajú polarizované svetlo, ktoré vzniká odrazom od sklíčok vnútri biolampy. Novší vývoj predstavujú LED biolampy, ktoré tiež vytvárajú polarizované svetlo, ktoré je však bližšie monochromatickému. Najpokrokovejšie a najdrahšie sú laserové biolampy vytvárajúce polarizované, monochromatické aj koherentné svetlo. Tieto parametre výrazne ovplyvňujú účinok biolámp.

Okrem vlastností svetla rozhoduje aj spôsob jeho aplikácie. Pri klasických biolampách ožarujete pokožku z diaľky, čím môže dôjsť k stratám na výstupe svetla odrazmi. Najnovšie biolampy využívajúce zrkadlá pracujú nie len s výstupom svetla, ale aj odrazmi či už od plochy hlavice alebo vnútri biolampy. Je to tak napríklad pri biolampe Biogene II, ktorej patentovaná technológia umožňuje efektívnejšie využiť svetlo s minimálnymi stratami na výstupe. Hlavicu biolampy si priložíte na pokožku, po zapnutí prístroja sa do pokožky absorbuje prvý výstup svetla a jeho odrazy vďaka špeciálnym zrkladlám alebo čelným plochám. Takto sa bráni stratám vlastností svetla. Zvlášť sa to prejavuje pri použití kruhovo alebo elipticky polarizovaného svetla, ktoré sa práve takou technológiou dá vytvoriť.

Biolampy majú rozličné farby, ktoré majú rôznu hĺbku vniku do pokožky a absorbujú sa v iných tkanivách. Každá farba predstavuje inú vlnovú dĺžku, teda iný prienik svetla to tkanív a pokožky. Najhlbšie preniká červené svetlo, ešte hlbšie infračervené svetlo, preto pomáha pri liečbe bolestí, lepšom prekrvení, hojení rán či diabetických tkanív. Najmenej hlboko preniká modré svetlo, ktoré má dezinfekčné účinky, pomáha bojovať proti rôznym baktériám, lieči akné a iné kožné problémy.

Spoločnosť Yalong Trade s.r.o. navštevuje medzinárodné laserové kongresy a neustále prináša nové vylepšenia v oblasti fototerapeutických zariadení. Je výrobcom patentovaných zdravotníckych pomôcok BIOquant N a BIOquant Profi, ktoré slúžia na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Momentálne pracuje na získaní patentu, ktorý tieto prístroje rozšíri do celého sveta. Okrem toho spoločnosť vlastní patent na biolampu BIOgene II, ktorá využíva zrkadlovú technológiu kruhovo polarizovaného svetla, pričom pracuje s výstupom svetla a odrazmi.