Galvanoterapia vs Detox

Galvanoterapia pokožky

Detoxikácia organizmu s detox prístrojmi

Výroba alkalickej pitnej vody

Čo majú spoločné?

Ani mnohí výrobcovia nevedia ako to funguje. Na začiatku bol jeden čo to vymyslel a chápal a dnes mnohí len kopírujú.

Pokiaľ ide o výrobu alkalickej vody tak to chápu mnohí, detoxikácia vo vaničke sa chápe  už zriedkavo a galvanoterapiu pokožky chápe len málokto.

Všetky 3 aplikácie majú spoločné to, že sa vždy jedná o prietok prúdu roztokmi, ktorý uvádza do pohybu kladné a záporné ióny. Avšak v kovových častiach prístrojov a v ich elektronike ide iba o pohyb elektrónov alebo ich protikladu, kladne nabitých dier.

Ionizovaná voda na pitie:

Pri výrobe alkalickej vody ku katóde postupujú katióny, teda kladné iony a v okolí sa vytvára OH- a táto elektróda je nabitá záporne.  Táto voda je zásaditá, vhodná na pitie a má aj veľa elektrónov. VOdíkové protóna na tejto elektróde odovzdali svoj náboj a unikajú ako H2 bublinky. Má malé klustre teda zhluky molekúl vody. Má veľa fantastických účinkov na organizmus, spomaľuje starnutie, bojuje proti antioxidačnému stresu atď.

Kyslá voda pri anóde má aniónovú časť solí,  má nízke pH a nedostatok elektrónov. Má dezinfekčné a sterilizačné účinky aj na pokožku. Nemá sa piť.

Ionizácia vo vaničke / vaničky sa nahrádzajú dokonalejšími a kvalitnejšími systémami detoxikácie/:

V roztoku je cievka zložená z dvoch elektród. Jedna elektróda – špirála z kvalitnej ocele  je vnútorná a druhá vonkajšia. Ak je vonkajšia elektróda nabitá kladne,  aj celé jej okolie je kladné, to je anóda a katóda je vnútri a celá voda v jej vnútri je nabitá záporne. Súčasne medzi elektródami prebieha elektrolýza vodného roztoku NaCl.

Zmenou polarity sa mení náboj roztoku v ktorom sú nohy. Buď sú tam elektróny v nadbytku alebo nedostatku.   Je to ako keď sa držíte kladného alebo záporného pólu batérie auta, necítite to. Bez  dodatočného obvodu a to náramku na ruku, ktorým tečie ďalší prúd telom, to nemá veľký  účinok. Zmenou polarity vody okolo cievky meníme to, či z nás odchádzajú ióny viac alebo menej, lebo sa mení potenciál voči náramku na ruke.  Či naše pH vnútorného prostredia stúpa alebo klesá. Náramok na ruke je obvykle nabitý kladne, aby telo prijímalo viac elektróny z roztoku. ALe v roztoku NaCL vo vod v okolí kladne nabiteja záporne nabitej elektródy je úplne iné prostredie. Ak je zvonka záporná elektróda, obklapuje ju zásadité prostredie plné elektrónov, OH- a kationov prvkov. Ak je zvonku  kladná elektróda, tam nedostatok elektrónov veľa H+ ionov a HOCl, nízke pH tejto vody má silné dezinfekčné účinky takejto vody.

Hodnota prúdu náramkom je niekoľko miliampér jednosmerne a na náramku je  kladný pól. Náramok robí prechod prúdu do roztoku a odovzdávanie - výmenu  iónov tela a roztoku. Okrem toho má v sebe aj striedavú zložku prúdu na úrovni niekoľko desiatok Volt, ktorá rozkmitáva ióny v tele a kontaktnej vrstve – voda – pokožka nôh – vnútro tela. Aby to nebolo všetko, hnacou silo výmeny sú aj koncentrácie iónov samotných, keď v roztoku je ich koncentrácia veľmi nízka.

Takže ten, kto povedal, že detoxikácia takto nemôže fungovať je na opačnej strane pravdy. Môže a je dosť dôkazov k tomu, že aj funguje. Na pochopení mechanizmov pracujem už dlhú dobu a svoje poznatky Vám budem prinášaqť korekciami a zásahmi do obsahu tohto článku. Pretože stále nie e veľa vecí jasných ani mne ako to funguje.

Galvanoterapia pokožky:

Navlhčite si pokožku vodou.

Ak je hlavica nabitá záporne to je katóda, do pokožky penetrujú anióny a voda v hĺbke pokožky sa stáva kyslou a dezinfikuje a čistí pokožku v hĺbke. Obvykle je to čistiaci režim. ROzpúsťa nečistoty v hĺbke.

Ak je hlavica nabitá kladne to je anóda anióny prúdia k hlavici a do tela do pokožky sa vnášajú katióny, lebo pokožka je katóda. Vhodné na vnášanie prípravkov. Kyslým sa stáva povrch pokožky a aj kyslé látky zvnútra pokožky vystupujú na povrch.

Pokožka je membránou a procesy keď je na povrchu záporný a kladný potenciál sú odlišné.

Kvalitné žehličky  sú komplikovanejšie sa to použitím premenlivých zložiek prúdov  nasuperponovaných na jednosmerné veličiny.  Tie zvyšujú účinok, pocit prechodu prúdu, resp. pocit kopania prúdom je intenzívnejší. Striedavý prúd cítime viac ako jednosmerný. Zmena cvičí s našimi bunkami viac ako niečo nemenné a stále.

Reagujú nato aj akupunktúrne body v ošetrovanej oblasti.  Nádorové a patologické tkanivá a bunky neznášajú prechod prúdu na rozdiel od našich zdravých buniek.

Takže na záver: Toto bolo úvodné jednoduché predstavenie 3 rôznych systémov, ktoré naša firma ponúka a ktoré majú svoje opodstatnenie a zmysel.

František Kokoš,  28.1.2011